I vilken situation är risken störst för allvarligare olycka?

    ?
    När jag kör in i en cirkulationsplats.
    När jag utför en högersväng på en 90-väg.
    När jag kör in på en motorväg.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Att svänga vänster på en landsväg är förmodligen den farligaste typen av sväng du kan göra. Detta eftersom farterna är höga samtidigt som säkerheten inte är på samma nivå som på motorvägar.