Hur många fingrar ska du ha på bromshandtaget när du ska bromsa?

    Tre fingrar på bromshandtaget för frambroms och två fingrar på bromshandtaget för bakbroms.
    Två fingrar på varje bromshandtag.
    Tre fingrar på varje bromshandtag.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du ska alltid bromsa med alla fingrar. Dels för att du ska bromsa bestämt, men även för att du minimerar risken att klämma dig ifall du skulle åka omkull under bromsningen.