Vad påverkar rörelseenergin?

    Endast mopedens hastighet.
    ?
    Endast mopedens vikt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Mopedens vikt och hastighet påverkar rörelseenergin.

Rörelseenergin ökar kvadratiskt, om du ökar din hastighet till det dubbla dvs från 20 km/h till 40 km/h fyrdubblas rörelseenergin.