Facebook pixel

Du har tillskrivits en ny medicin som är utskriven av din läkare. Vems ansvar är det att bedöma ifall du får köra eller inte?

    Apotekspersonalen som ger ut medicinen till mig.
    Läkaren som skrivit ut medicinen.
    Läkemedelsföretaget som producerar medicinen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är upp till dig att ta ditt egna ansvar, det är din uppgift att kontrollera om du får köra eller inte när du tar medicinen.