Du kör på denna gata. Vilken är den högsta hastigheten?

    ?
    50 km/h.
    7 km/h.
    20 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På en cykelgata gäller följande: Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.