Facebook pixel

Du kör på denna gata. Vilken är den högsta hastigheten?

    ?
    50 km/h.
    7 km/h.
    20 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På en cykelgata är den högsta tillåtna hastigheten 30 km/h.