40 km/h är hastigheten på denna väg. Har mopeden rätt placering på vägen?

    Nej, mopeden ska hålla sig till höger i körbanan.
    ?
    Nej, mopeden ska hålla sig till vänster i körbanan.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du får köra i samma hastighet på vägen som övrig trafik kan du ta för dig och ta mer plats på vägen.

Om du inte kan hålla hastigheten på vägen med din mopen kan du sträva efter att hålla dig till höger i körbanan.