Vad innebär vägmärkeskombinationen?

    Vägmärkeskombinationen rekommenderar färdväg för alla lastbilar.
    Vägmärkeskombinationen anger tillfällig färdväg för alla fordon vid olycka.
    Vägmärkeskombinationen anger färdväg för alla fordon med tillkopplad släpvagn.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Farligt gods Märket anger rekommenderad färdväg för fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt.