Du kör i högsta tillåtna hastighet på landsväg och bilen bakom påbörjar en omkörning, vad bör du göra?

    Jag försöker hålla mig mer till mitten av vägen.
    Visa tecken med körriktningsvisare att du är redo för en omkörning.
    ?
    Jag måste hindra föraren från att göra omkörningen eftersom han bryter mot trafikreglerna.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Då ett annat fordon kör om dig och du redan håller högsta tillåtna hastighet då bör du hålla dig till höger för att låta föraren i det andra fordonet köra om dig.

Det är inte tillåtet att hindra någon från att köra om dig.