Vilken av följande trafiksituationer bedöms generellt sett som farligast?

    Omkörning på landsväg.
    Högersväng på landsväg.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En av de mest riskfyllda och komplicerade trafiksituationerna är vänstersväng på landsväg. Tänk på att den största risken vid vänstersväng på landsväg är att bli påkörd bakifrån.

Det är höga hastigheter på landsväg, samtidigt som man ska korsa ett körfält så finns det risk att missbedöma hastighet och avstånd. En trafiksituation kan ändra sig snabbt och en olycka vara ett faktum.