Vad ska du tänka på när du backar?

    Jag får hindra trafiken om jag måste backa för att vända.
    ?
    Jag ska backa fort så att jag inte hindrar trafiken.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Trafikförordningen säger att en förare får backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra vägtrafikanter.

Du får alltså inte börja eller fortsätta att backa ditt fordon om du inte har eller kan förvissa dig om att det kan ske utan hinder för andra trafikanter.