Vad innebär vägmärket?

    ?
    Det är förbjudet för personbilar att köra om tung trafik.
    Fordon som lastbilar och bussar får ej köra om andra motordrivna fordon.
    Förbud av omkörning av större fordon gäller fram till nästa korsning.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbud mot omkörning med tung lastbil Märket anger förbud mot att med en tung lastbil köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

Märket gäller från och med märket och fram till att ett slutmärke finns uppsatt.