Facebook pixel

Vad är sant angående vägmärket enligt bilden?

    Att järnvägskorsningen har flera spår.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett spår. Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning.