Vad menas med det kryssformade vägmärket på bilden?

    Att järnvägskorsningen har flera spår.
    ?
    Här korsar två järnvägsspår varandra

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett spår. Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning.