Du ska svänga vänster från landsväg och har tät trafik bakom dig, vad bör du undvika i det här läget?

    Att inte bromsa för tidigt inför korsningen.
    Att inte överskrida mittlinjen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Att svänga vänster på landsvägar är en riskabel handling som kräver stor försiktighet från föraren. Innan man svänger till vänster är det viktigt att bedöma om man kan göra det utan att orsaka fara eller hinder för bakomvarande och mötande trafik, samt för trafikanterna på den körbana man ska köra in på.