Facebook pixel

Du ska svänga vänster från landsväg och har tät trafik bakom dig, vad bör du undvika i det här läget?

    Att inte bromsa för tidigt inför korsningen.
    Att inte överskriva mittlinjen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vänstersvängar på landsvägar är ett riskfyllt moment som kräver stor försiktighet av dig som förare.