Vad betyder vägmärket?

    ?
    Parkeringsplats för endast taxi.
    Parkeringsplats i anslutning till buss.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Infartsparkering Märket anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig.