Vilket påstående är sant?

    På en kullerstensgata på grund av dess ojämnhet är risken för halka störst.
    På en torr men smutsig och lerig väg är risken för halka störst.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Då löven faller från träden kan det samlas stora partier av löv på vägarna och dessa kan skapa halka, speciellt när löven är fuktiga.