Det är mörkt och du kör med halvljus. På vilket avstånd kan du se en fotgängare med reflex?

    Cirka 25 meter.
    Cirka 50 meter.
    Cirka 100 meter.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En person med mörka kläder syns i halvljus 20-30 meter och helljus 150 meter.

En person med ljusa kläder syns i halvljus 60 meter och helljus 300 meter.

En person med reflex syns i halvljus 125 meter och helljus 450 meter.