Under vilken tid på dygnet är risken som störst för att råka ut för en viltolycka?

    Under sena kvällar och nätter när det är som mörkast ute.
    Det är lika stor risk under dygnets alla timmar.
    Mitt på dagen när det är som ljusast ute.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I gryning och skymning är risken för olyckor som störst eftersom många djur förflyttar sig för att leta föda. Riskområden är skogsområden med vattendrag på ena sidan av vägen, skogskanter, kalhyggen och områden där viltstängsel börjar och slutar.