Bör du söka ögonkontakt med en person som ska gå över ett övergångsställe?

    ?
    Nej, eftersom personen kan få en falsk trygghetskänsla.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Genom ögonkontakt kan du visa dina avsikter och förstå vad andra tänker göra. Missförstånden mellan dig och andra trafikanter blir färre. Däremot ska du inte vinka över en gående för det kan skapa missförstånd och en falsk trygghetskänsla.