Vilket vägmärke på bilden ska vara på din högra sida när du passerar?

    Ingen av dem.
    A.
    ?
    Båda.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Anordningen anger vägens eller körbanans kant eller skiljer trafikriktningar åt vid komplicerade passager.

Anordningen anger även att fordon ska föras på den sida som de gula fälten pekar ner mot.