Vad innebär denna vägmärkeskombination?

    ?
    Jag är enbart skyldig att stanna och lämna företräde om det kommer korsande trafik i korsningen.
    Jag tillämpar utfartsregeln vid nästa korsning.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Skylten visar att det kommer en korsning med stopplikt om 110 meter.