Vad är skillnaden mellan motortrafikled och motorväg?

    På motortrafikled kan det förekomma korsningar.
    På motortrafikled är det tillåtet att stanna.
    ?
    På en motortrafikled är det tillåtet att vända.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Motorvägens körbanor är alltid skilda åt av en mittremsa. Motortrafikleden har inte alltid skilda körbanor. Motorvägar och motortrafikleder är alltid fria från korsningar i samma plan.