Vad är maxhastigheten vid bogsering av en bil med hjälp av bogseringslina?

    40 km/h.
    20 km/h.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Följande regler gäller vid bogsering:

  • Högsta hastigheten du får köra i är 30 km/h.
  • Bogserlinan måste markeras om den är längre än 2 meter.