Är du skyldig att använda blinkers när du svänger ut på vägen från en vägkant?

    Ja, endast inom tätbebyggt område.
    ?
    Ja, endast på landsvägar.
    Nej.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När en förare avser att starta från en vägkant ska föraren kontrollera att det är fritt runtomkring bilen och därefter ge tecken med körriktningsvisaren för att visa sin avsikt.