Vilka av följande tider är det tillåtet att parkera utan att behöva betala avgift?

  Måndag kl. 15.00.
  Fredag kl. 16.00.
  Torsdag kl. 09.00.
  ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förtydligande om tilläggstavlan:

 • Svarta eller vita siffror utan paranteser, anger vardagar utom vardag före söndag och helgdag, oftast måndag - fredag.
 • Siffror inom paranteser anger vardagar före söndag och helgdagar, oftast lördagar.
 • Röda siffror anger söndag och helgdag det vill säga röd dag i kalendern, exempel nyårsdagen.

Det är alltså tillåtet att parkera utan avgift en lördag kl. 18:00 eftersom skylten anger att det är avgift mellan 08 - 15.