Facebook pixel

Hur kan din körning påverkas när du pratar i mobiltelefon?

    Stoppsträckan förkortas.
    Reaktionstiden blir kortare.
    Jag får lugnare rattrörelser.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Som förare är du alltid skyldig att köra på ett trafiksäkert och tryggt sätt, därför får du inte använda utrustning som påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt.

Från den 1 februari 2018 får du som förare inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om du håller den i handen när du kör ett motordrivet fordon. Förare som bryter mot bestämmelserna kan dömas till böter.