Vad informerar vägmärket om?

    Omkörningsförbudet har upphört att gälla.
    Ett arbetsområde närmar sig.
    ?
    Mittlinje saknas.
    Jag närmar mig ett område där max 30 km/h gäller.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Rekommenderad högsta hastighet upphör. Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att de tillfälliga förhållandena upphört.