Vad innebär vägmärket?

    Alltid förbjudet att parkera fordon.
    Förbjudet att stanna fordon på dag med jämnt datum.
    Alltid förbjudet att stanna fordon.
    ?
    Förbjudet att parkera fordon på dag med jämnt datum.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum Exempel på udda datum: 1, 3, 5, 7, 9 och så vidare.