Du ska fortsätta rakt fram i korsningen, trafiksignalen är ur funktion. Vilket alternativ stämmer?

  Jag måste vänta på trafik från höger enligt högerregeln.
  Jag har företräde i denna situation och får köra först.
  Jag har väjningsplikt mot trafik från vänster.
  ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I vissa situationer får du som trafikant flera budskap om hur du ska agera. Det är då viktigt att veta hur du ska rangordna budskapen. Just i detta fall så är trafiksignalen ur funktion och då gäller vägmärket väjningsplikt istället.

Följande ordning gäller:

 1. Polismans tecken
 2. Trafiksignaler
 3. Vägmärken och vägmarkeringar
 4. Allmänna trafikregler, exempelvis högerregeln