Vilket av följande alternativ är sant?

    Infraljud är inte ett hälsoproblem.
    Marknära ozon är ett annat ord för kväveoxid.
    ?
    Kolmonoxid är inte skadligt för naturen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Infraljud är en vågrörelse med en väldigt låg frekvens så att den bara kan uppfattas av människan vid kraftiga ljudnivåer i form av vibrationer. Vägtrafiken skapar infraljud som kan leda till koncentrationssvårigheter huvudvärk och illamående. För att minska problemet med buller från trafiken till bostadsområden så sätter man därför upp bullerskydd vid vägen.