Vad är LGF en förkortning för?

    Lagen om godkända fordon.
    Långsamtgående trafikanter.
    Lagen om grova trafikförseelser.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

LGF är en förkortning för långsamtgående fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 30, 40 eller 45 km/h.