Vilka räknas som trafikanter?

    Endast de som framför ett motordrivet fordon på en väg.
    ?
    Endast de som går eller cyklar på vägen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Trafikant är ”den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i terräng”, alltså inte bara förare av motordrivna fordon utan också cyklister, gångtrafikanter, skidåkare och alla andra som uppehåller sig på vägen eller i terrängen – alltså även passagerare.