Vilken risk är störst i detta fall?

    Risken att jag inte ser fotgängare på övergångstället.
    Risken att busschauffören inte ser mig i döda vinkeln när hen blinkar ut.
    ?
    Risken att inte hinna stanna om bussen blinkar ut.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Var alltid bromsberedd när du passerar en buss som står vid en hållplats. Genom att vara bromsberedd kan du få stopp på ditt fordon snabbare och din stoppsträcka blir kortare om någon springer ut framför bussen eller på de ställen där sikten är skymd.

Bromsberedskap intar du genom att agera som om du ska bromsa och är beredd att göra det om något skulle ske.