Vilket av följande alternativ är sant?

    Nya bilar släpper ut lika mycket avgaser som gamla bilar.
    Etanol är en växthusgas.
    Alla förbränningsmotorer bidrar lika mycket till växthuseffekten.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tomgångskörning innebär att du står på din plats med bilen igång utan att köra. De flesta kommuner har begränsat tomgånskörningen till max 1 minut. Det är rekommenderat att stänga av bilen för att tänka på miljön och spara pengar.