Vad är HA-oljor?

    ?
    HA-oljor är restprodukten som uppstår när basoljor renas vid tillverkning av bromsvätska.
    HA-oljor är slutprodukten som uppstår när basoljor renas vid smörjmedelstillverkning.
    Miljöfarliga oljor som finns i bromssystemet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

HA-oljor används av däcktillverkare för att göra bildäcken mjukare och därmed ge bättre grepp vid blött vägunderlag.

Det är en miljöfarlig produkt som du bör avstå att använda. Gröna däck eller Svanenmärkta däck innehåller inte HA-oljor.

Det är idag främst äldre däck som innehåller HA-oljor som är en av de vanligaste cancerframkallande produkterna som används i samhället.