Ungefär hur många ton koldioxid släpper i genomsnitt en bil ut på ett år?

    2,0 ton.
    1,5 ton.
    6,0 ton.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Försök att undvika onödiga korta resor för att skydda miljön. Om du har nära till snabbmatsaffären, så är det mycket bättre att cykla till den för att handla mjölk än att ta bilen.