Facebook pixel

Ungefär hur många ton koldioxid släpper en vanlig personbil ut årligen?

    2,0 ton.
    1,5 ton.
    6,0 ton.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Försök att undvika korta onödiga resor för att spara på miljön. Om du har nära till snabbmatsaffären så är det mycket bättre att ta cykeln för att handla mjölk istället för bilen.