Är trafiken den största miljöboven i storstäder?

    Nej, utsläpp från stora industrier är värre.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägtrafiken står för stora utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet, naturen och oss människor negativt.

Utsläppen bidrar stort till växthuseffekten och även till försurning och övergödning av mark och vatten. Vägtransporter svarar för ungefär 30 procent av de svenska utsläppen av koldioxid.