Facebook pixel

Vilken av följande gaser utgör det största klimtathotet?

    ?
    Kolväten.
    Kvävemonoxid.
    Kolmonoxid.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Koldioxid påverkar växthuseffekten i störst utsträckning.