Facebook pixel

Vad stämmer angående nya bilars bränsleförbrukning?

    Den är oförändrad mot äldre bilmodeller.
    Den har ökat de senaste årtiondet eftersom motorstyrkan ökat.
    Hos bensindrivna bilar har den minskat, medan den ökat hos dieselbilar.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Motorerna i nya bilar är avsevärt mycket bättre än i äldre bilar.

En standardbil på 70-talet drog cirka 1,1 liter per mil medan en ny bil i dagsläget drar ca 0,5 liter per mil vid blandad körning.