Facebook pixel

Är det sant att biobränslen minskar den totala koldioxidnivån i atmosfären?

    Nej, biobränslen ökar koldioxidnivån i atmosfären.
    Ja, biobränslen hjälper till att rena atmosfären.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Biobränslen är bränslen som när de används inte orsakar något extra tillskott av koldioxid i atmosfären. Biobränslen skiljer sig på det sättet från fossila bränslen, som vid förbränning tillför ny koldioxid till atmosfären, och på det sättet bidrar till växthuseffekten.