Vilket av följande alternativ är sant?

    ?
    Luftkonditionering har ingen påverkan på bränsleförbrukningen.
    En bil med smala däck drar lika mycket bensin som en bil med breda däck.
    Lufttrycket i däcken har ingen påverkan på bränsleförbrukningen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Utrustning som ökar luftmotståndet eller bilens vikt, eller båda, ökar bränsleförbrukningen. Ta bort takbox och takräcke när du inte behöver dessa. En takbox kan öka bränsleförbrukningen med mer än 1 dl per mil, dvs i storleksordningen 10 %. Även vikt inuti bilen medför onödig bränsleförbrukning.