Facebook pixel

Är det lämpligt att tvätta fordonet vid garageuppfarten och sedan låta vattnet rinna ner i en gatubrunn?

    Ja.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan men enligt miljöbalken får du inte släppa ut orenat avloppsvatten. Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön.