Vilken typ av diesel säljs i Sverige?

    Miljöklass B.
    Miljöklass 2.
    Miljöklass A.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I Sverige har vi endast diesel av miljöklass 1 som innehåller mindre skadliga ämnen.