Vilket av följande vägmärken är inte en datumparkering?

    C.
    B.
    D.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägmärke A = förbud mot att parkera fordon.

De andra tre innebär att du inte får parkera antingen på udda eller jämna datum.