Facebook pixel

Vilket är det viktigaste sinnet i trafiken?

    Hörseln.
    Känseln.
    Balansen.
    Lukten.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Synen ger dig ca 90 procent av den information du behöver i trafiken.