Du kommer fram till denna korsning. Vad gäller?

    Jag får endast svänga till vänster.
    Jag får svänga åt både höger och vänster.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning.