Vad är den huvudsakliga orsaken till att en spansk sväng byggs?

    Spansk sväng anläggs för att underlätta vänstersväng för långa fordon.
    För att förbättra framkomligheten för fordon som används vid vägarbeten.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En spansk sväng är utformad för att minska riskerna med att svänga till vänster från en landsväg. Istället för en direkt vänstersväng från huvudvägen, görs en avfart till höger genom en ögleformad avfart. Denna avfart leder till en position vid sidan av vägen som ger god sikt åt både höger och vänster.