Facebook pixel

Varför byggs en så kallad spansk sväng?

    För att underlätta vänstersväng med långa fordon.
    För att underlätta framkomligheten för vägarbetsfordon.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Spansk sväng är en sorts sväng som anläggs för att minska riskerna med vänstersväng från landsvägar. Avfart från huvudvägen sker via en ögleformad avfart till höger. Denna leder till en position vid sidan av själva vägen med god sikt åt både höger och vänster.