Vilket bränsle bidrar minst till växthuseffekten?

    ?
    Bensin.
    Diesel.
    Naturgas.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Bensin, diesel och naturgas är fossila bränslen, vilka vid förbränning medför ett tillskott av växthusgaser.

Fördelen med biobränslen är att att det inte bidrar till växthuseffekten.