Du kör i 30 km/h på torrt väglag och har en bromssträcka på ca 6 meter. Hur lång hade bromssträckan istället varit om du ökade hastigheten till 90 km/h?

    ?
    Cirka 36 meter.
    Cirka 24 meter.
    Cirka 18 meter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tänk på att bromssträckan ökar med kvadraten på hastighetsökningen

Om du dubblar din hastighet får du 4 gånger så lång bromssträcka. Om du tripplar din hastighet får du 9 gånger så lång bromssträcka.

I detta fall tripplar du din hastighet och räknar därför den urspungliga bromssträckan gånger 9. Svaret blir då 54 meter.