Du har kört på ett vägmärke och kan inte sätta upp det igen. Vad behöver du göra?

    Jag måste kontakta trafikinformationen på den lokala radiostationen och meddela vad som har hänt.
    Ingenting alls, jag har gjort det jag behöver.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den som rubbat eller ändrat ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal eller någon annan anordning för trafiken ska omedelbart återställa anordningen i tillfredsställande skick.

Om det inte går ska han eller hon snarast meddela Polismyndigheten eller den som satt upp och underhåller vägmärket.