Vad innebär vägmärket?

    Trafik i höger körfält har om 400 meter, väjningsplikt mot trafik i vänster körfält.
    Trafik i vänster körfält har om 400 meter, väjningsplikt mot trafik i höger körfält.
    Omkörning är förbjuden eftersom vägen strax blir smalare.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält minskar, avståndet anges då på en tilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.